ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

10 GHz

Využívaní pásma 10 GHz stanovuje príloha plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-10, ktorú si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 10/rev. 5 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 10 150 – 10 650 MHz)