ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

13 GHz

Využívaní pásma 13 GHz stanovuje príloha plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-13, ktorú si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 13/rev. 2 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 12,750 – 13,250 GHz)