ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

18 GHz

Využívaní pásma 18 GHz stanovuje príloha plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-16, ktorú si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 16/rev. 3 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 17,7 – 19,7 GHz)