ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

26 GHz

Využívaní pásma 26 GHz stanovujú prílohy plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-18 a FP/FS-19, ktoré si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 18 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 26 GHz P-MP)

FP/FS – 19/rev. 1 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 26 GHz P - P)