ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

28 GHz

Využívaní pásma 28 GHz stanovujú prílohy plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-20 a FP/FS-21, ktoré si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 20 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 29 GHz P-MP)

FP/FS – 21/rev. 1 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 29 GHz P-P)