ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

32 GHz

Využívaní pásma 32 GHz stanovuje príloha plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-22, ktorú si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 22/rev. 2 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 31,8 – 33,4 GHz)