ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

38 GHz

Využívaní pásma 38 GHz stanovuje príloha plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-23, ktorú si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 23/rev. 1 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 37 – 39,5 GHz)