ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

6 GHz

Využívaní pásmaGHz stanovujú prílohy plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-06 a FP/FS-07, ktoré si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 06/rev. 2 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 5 925 – 6 425 MHz)

FP/FS – 07/rev. 1 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 6 430 – 7 110 MHz)