ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

7 GHz

Využívaní pásmaGHz stanovujú prílohy plánu využívania frekvenčného spektra FP/FS-08 a FP/FS-09, ktoré si môžete nižšie stiahnuť zo stránok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

FP/FS – 08/rev. 2 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 7 125 – 7 425 MHz)

FP/FS – 09/rev. 1 (Príloha k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 7 425 – 7 725 MHz)