ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

AL80GE

 Technické parametre
 AL80GE
 
 Špecifikácie produktu
     
 Hlavné rysy
   
 - All Outdoor riešenie AL80GE
 - Voľné pásmo 80 GHz (71-76 / 81-86 GHz)
 - Šírka kanála 1250 MHz
 - Modulácia DBPSK
 - Přenosová kapacita 1400 Mbit/s
 - Kapacita užívateľských dát až 1150 Mbit/s full duplex
   (2300 Mbit/s celkovo)
 - Užívateľské rozhranie 2x Gigabit Ethernet
 - Voliteľne SFP slot pre optický / metalický ethernet
 - Maximálna veľkosť paketu 10240 bajtov
 - Optimalizácia pre prenos IPTV
 - Systémová konfigurácia 1+0 a 1+1
 - Možnosť šifrovania rádiové prevádzky
 - Jeden spoločný kábel pre užívateľské dáta, napájanie
   a dohľad
 - Vonkajšia jednotka s integrovanou prepäťovou ochranou
 - Vnútorné chránená svorkovnica s integrovanou prepäťovou
   ochranou a užívateľskými rozhraniami
 - Možnosť redundantného napájania
 - Nízka spotreba energie
 - Plne softvérová konfigurácia
 - Dopredná korekcia chýb (FEC)
 - Automatická regulácia výkonu (ATPC)
 - Dohľadový systém s možnosťou SQL databázy
 - Podpora SNMP
     
 Opis     ODU AL80GE  
ALCOMA AL80GE predstavuje kompaktný, jednoducho nasaditeľný a nízkonákladový mikrovlnný radioreleový spoj bod-bod vhodný predovšetkým pre realizáciu magistrálných spojov. Je vhodný k výstavbe LAN, MAN a WAN sietí. Spoj pracuje s šírkou kanálu 1250 MHz pri modulácii DBPSK. To mu umožňuje dosiahnuť prenosové kapacity užívateľských dát 1150 Mbit/s full duplex (2300 Mbit/s celkovo).
Spoj je dodávaný pre voľné pásmo bod-bod 80 GHz. Vo Slovenská republike je jeho prevádzka možná na základe všeobecného povolenia SR č VPR-01/2012.
Celý spoj je vstavaný do vonkajšej jednotky (ODU), ktorá tvorí s anténou kompaktný celok. Spoj miesto vnútornej jednotky iba vnútorné chránenú svorkovnicu s prepäťovou ochranou pre užívateľské rozhranie a napájanie. Prepäťová ochrana je inštalovaná aj v ODU. Svorkovnicu možno pripevniť na DIN lištu alebo spojením vytvoriť 19 " celok pre montáž do rozvádzača. Ku spojmi dodávané antény ALCOMA o priemeroch 35 a 65 cm.
Spoj dve užívateľské rozhrania Gigabit Ethernet a voliteľné SFP slot pre optický / metalický Gigabit Ethernet. Cez rádio je možné prenášať celú kapacitu prostredníctvom jedného rozhrania Gigabit Ethernet (maximálne 1000 Mbit/s) alebo ju rozdeliť súčasne do dvoch rozhranie ako dva nezávislé kanály (celková prenosová kapacita 1150 Mbit/s). Chránená svorkovnice je prepojená s vonkajšou jednotkou štruktúrovanou kabelážou S-STP Cat.7, ktorá slúži na prenos užívateľských rozhraní a napájanie vonkajšej jednotky. Užívateľské rozhrania na svorkovnici vyvedená konektorom RJ-45. V prípade využitia SFP slotu je rozhranie vyvedené priamo konektorom na ODU. Typ vlákna je možný voľbou SFP modulu. S-STP kábel potom slúži pre napájanie ODU a prípadne k prenosu druhého užívateľského rozhrania alebo oddeleného dohľadového kanála.
Spoj je vybavený pokročilou technológiou digitálneho spracovania signálu (DSP), ktorá spolu s doprednou korekciou chýb (FEC) zabezpečuje zostatkovú chybovosť spoja BER<10-13. Ďalej spoj disponuje automatickým riadením vysielaného výkonu (ATPC). Všetky vyššie uvedené funkcie sa podieľajú na vysokej kvalite prenosu za akéhokoľvek počasia.  ALCOMA ASD CLIENT
Správu a dohľad spoja zabezpečuje pokročilá aplikácia ASD CLIENT. Aplikácia umožňuje dohľad veľkého množstva spojov v sieti a zjednodušuje tak ich správu. Prístup do dohľadu spoja je možné úplne oddeliť od užívateľských dát. Dohľad spoja podporuje tiež protokol SNMP. Pre rozsiahle a heterogénne siete je k dispozícii klient / server riešenie ASD SERVER s SQL databázou.
 
Zostava chránených svorkovníc do rozvádzača 19Chránená svorkovnica ALS1