ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

ALCOMA Link Calculator

Aplikácia ALCOMA Link Calculator je novo dostupná aj pre používateľov mobilných zariadení s operačným systémom Windows Mobile a Apple iOS.

Podrobnosti nájdete na stránke priamo určené tomu pomocníkovi všetkých užívateľov mikrovlnných radioreléových spojov bod-bod.

ALCOMA Link Calculator - ANDROID  ALCOMA Link Calculator - Windows Mobile

ALCOMA Link Calculator - iOS