ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

ALxxF

 Technické parametre
 AL5F | AL6F | AL7FAL10F | AL11F | AL13F | AL15F | AL17F | AL18F | AL23F | AL24F SRD | AL26F
 AL28F | AL32F | AL38F
 
 Špecifikácie produktu
     
 Hlavné rysy    
 - Riešenie IDU-ODU s vysokou modularitou ALCOMA ALxxF
 - Prideľovaná pásma 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28,
   32 a 38 GHz
   Voľná pásma 5, 17 a 24 GHz
 - Šírka kanála 3,5 - 60 MHz
 - Modulácia QPSK - 256QAM
 - Prenosová kapacita 400 Mbit/s full duplex
   (800 Mbit/s celkovo) pre 1+0, až 800 Mbit/s full duplex
   (1,6 Gbit/s celkovo) pre 2+0 a až 1,6 Gbit/s full duplex
   (3,2 Gbit/s celkovo) pre 4+0
 - Užívateľské rozhranie 4x Gigabit Ethernet+SFP + až 23 E1 (T1)
   alebo 2x Fast Ethernet + až 63x E1 (T1)
 - Voliteľne 1-3x optické / elektrické rozhranie STM-1 (OC-3)
 - Maximálna veľkosť paketu 9728 bajtov (2048 pre Fast Ethernet)
 - Optimalizácia pre prenos IPTV
 - Systémová konfigurácia 1+0, 1+1, 2+0 a 4+0
 - Možnosť redundatného napájania
 - Plne softvérová konfigurácia
 - Dopredná korekcia chýb (FEC)
 - Automatická regulácia výkonu (ATPC)
 - Adaptívne kódovanie a modulácia (ACM)
 - Potlačenie interferencie krížovej polarizácie (XPIC)
 - Dohľadový systém s možnosťou SQL databázy
 - Podpora SNMP
     
 Opis ALxxF ODU
ALCOMA ALxxF predstavuje kompaktný, jednoducho nasaditeľný a nízkonákladový mikrovlnný radioreleový spoj bod-bod pre magistrálné spoje a posledné míle. Je vhodný k výstavbe LAN, MAN a WAN sietí. Spoj môže pracovať s šírkou kanálu 60 MHz a moduláciou 256QAM. To mu umožňuje dosiahnuť prenosové kapacity užívateľských dát 400 Mbit/s full duplex (800 Mbit/s celkovo) pri konfigurácii 1+0, 752 Mbit/s full duplex (1,6 Gbit/s celkovo) pri konfigurácii 2+0 a 1,5 Gbit/s full duplex (3,2 Gbit/s celkovo) pri konfigurácii 4+0.
Spoj je dodávaný pre prideľovaná pásma bod-bod 6, 7, 11, 13, 18, 23, 26, 28, 32 a 38 GHz a bod-multibod 10 GHz. V tomto pásme je možné, pri dodržaní podmienok SR, prevádzkovať aj spoje bod-bod. Ďalej sa spoj dodáva pre voľná pásma 5, 17 a 24 GHz, Vo Slovenská republike je jeho prevádzka v pásme 17 GHz možný na základe všeobecného povolenia SR č VPR-38/2012 a v pásmach 5 a 24 GHz na základe všeobecného povolenia SR č VPR-10/2014.
Rádiová časť spoja je vstavaný do vonkajšej jednotky (ODU), ktorá tvorí s anténou kompaktný celok. Dátová časť spoja je vstavaná do univerzálnej vnútornej jednotky (IDU). ODU a IDU prepojené koaxiálnym káblom, ktorý prenáša všetky potrebné signály a napájanie. IDU je určená pre montáž do 1U pozície v rozvádzači 19 ". Ku spojmi sú dodávané antény ALCOMA priemeroch 35, 65, 90 a 120 cm.
ALxxF ODU
 
Spoj má vďaka modulárnej vnútornej jednotke veľké množstvo variantov užívateľských rozhraní. Je možné si zvoliť Fast alebo Gigabit Ethernet vrátane SFP a tiež E1 prípadne STM-1 rozhranie. IDU je dodávaná v dvoch základných verziách. Prvá je vybavená rozhraniami 2x Fast Ethernet + 16E1. E1 rozhranie je možné rozšíriť na počet 63 alebo je možné jednotku vybaviť troma optickými / metalickými rozhraniami STM-1. Druhá základná varianta je vybavená rozhraním 4x Gigabit Ethernet + SFP + 2xE1. SFP slot je možné osadiť optickým alebo metalickým modulom Gigabit Ethernet. E1 rozhranie tejto varianty je možné rozšíriť na počet 23. Túto jednotku je tiež možné vybaviť tromi optickými / metalickými rozhraniami STM-1. Ďalej je IDU štandardne vybavená služobným kanálom RS422 / RS4232 64 kbit / s, služobným hlasovým kanálom a samozrejme tiež dohľadovým rozhraním 2x Fast Ethernet a RS232.
Spoj je vybavený pokročilou technológiou digitálneho spracovania signálu (DSP), ktorá spolu s doprednou korekciou chýb (FEC) zabezpečuje zostatkovú chybovosť spoja BER<10-13. Ďalej spoj disponuje automatickým riadením vysielaného výkonu (ATPC) a adaptívnym kódovaním a moduláciou (ACM). Všetky vyššie uvedené funkcie sa podieľajú na vysokej kvalite prenosu za akéhokoľvek počasia.
Integrované webové rozhranie pre správu a dohľad
Spoj môže pracovať pri konfigurácii 2+0 na rovnakej frekvencii v oboch polaroziacích vďaka podpore funkcie XPIC. Táto vlastnosť umožňuje šetriť frekvenčným spektrom a v prideľovaných pásmach tiež významnú úsporu poplatkov.
Správu a dohľad spoje zabezpečuje integrované webové rozhraní. Je tiež možné použiť aplikáciu ALCOMA ASD CLIENT. Aplikácia umožňuje dohľad veľkého množstva spojov v sieti a zjednodušuje tak ich správu. Prístup do dohľadu spoja je úplne oddelený od užívateľských dát. Dohľad spoja podporuje tiež protokol SNMP. Pre rozsiahle a heterogénne siete je k dispozícii klient / server riešenie ALCOMA ASD SERVER s SQL databázou.
     
ALxxF IDU 4xGETH+SFP +23E1 1+1 (2+0)  ALCOMA ASD CLIENT