ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

ALxxF MP100

 Technické parametre
 AL5F MP100 | AL6F MP100 | AL7F MP100 | AL10F MP100 | AL11F MP100 | AL13F MP100
 AL17F MP100 | AL24F MP100 SRD
 
 Špecifikácie produktu
     
 Hlavné rysy
   
 - All Outdoor riešenie ALxxF MP100
 - Prideľovaná pásma 6, 7, 10, 11 a 13 GHz
 - Voľná pásma 5, 17 a 24 GHz
 - Šírka kanála 3.5 - 28 MHz
 - Modulácia QPSK - 128QAM
 - Prenosová kapacita až 100 Mbit/s full duplex
   (200 Mbit/s celkovo)
 - Užívateľské rozhranie Fast Ethernet
 - Voliteľne druhé rozhranie Fast Ethernet pre oddelený
   dohľad
 - Maximálna veľkosť paketu 1540 bajtov
 - Systémová konfigurácia 1+0
 - Možnosť šifrovania rádiové prevádzky
 - Jeden spoločný kábel pre užívateľské dáta, napájanie
   a dohľad
 - Vonkajšia jednotka s integrovanou prepäťovou ochranou
 - Voliteľne chránená svorkovnica s integrovanou prepäťovou
   ochranou
 - Nízka spotreba energie
 - Plne softvérová konfigurácia
 - Dopredná korekcia chýb (FEC)
 - Automatická regulácia výkonu (ATPC)
 - Adaptívne kódovanie a modulácia (ACM)
 - Spektrálny analyzátor (iba voľná pásma)
 - Dohľadový systém s možnosťou SQL databázy
 - Podpora SNMP
     
 Opis     ODU ALxxF MP100
ALCOMA ALxxF MP100 predstavuje kompaktný, jednoducho nasaditeľný a nízkonákladový mikrovlnný radioreleový spoj bod-bod vhodný predovšetkým pre realizáciu posledných míľ. Spoj môže pracovať s šírkou kanálu 28 MHz pri moduláciou 32QAM. To mu umožňuje dosiahnuť prenosové kapacity užívateľských dát 100 Mbit/s (200 Mbit/s celkovo).
Spoj je dodávaný pre prideľovaná pásma bod-bod 6, 7, 11 a 13 GHz a bod-multibod 10 GHz. V tomto pásme je možné, pri dodržaní podmienok SR, prevádzkovať aj spoje bod-bod. Ďalej sa spoj dodáva pre voľná pásma 5, 17 a 24 GHz, Vo Slovenská republike je jeho prevádzka v pásme 17 GHz možný na základe všeobecného povolenia SR č VPR-38/2012 a v pásmach 5 a 24 GHz na základe všeobecného povolenia SR č VPR-10/2014.
Celý spoj je vstavaný do vonkajšej jednotky (ODU), ktorá tvorí s anténou kompaktný celok. Spoj miesto vnútornej jednotky iba vnútorné svorkovnici alebo chránenú vnútornej svorkovnici. V ODU a chránené svorkovnici je inštalovaná prepäťovú ochranu pre užívateľské rozhranie a napájanie. Vnútorná svorkovnici je možné umiestniť v akomkoľvek vnútornom priestore a je ju možné kombinovať s prídavnou prepäťovou ochranou. Chránenú svorkovnicu možno pripevniť na DIN lištu alebo spojením vytvoriť 19 "celok pre montáž do rozvádzača. Ku spojmi dodávané antény ALCOMA o priemeroch 35, 65, 90 a 120 cm.
Spoj jedno alebo dve užívateľské rozhrania Fast Ethernet. Celá prenosová kapacita je prenášaná prvý rozhraním. Druhé rozhranie je možné použiť iba na prenos dohliadacích dát. Vnútorné svorkovnica / chránená svorkovnica je prepojená s vonkajšou jednotkou štruktúrovanou kabelážou S-STP Cat.7, ktorá slúži na prenos užívateľského rozhrania a napájanie vonkajšej jednotky. Užívateľské rozhranie je na vnútornej svorkovnici vyvedené jedným konektorom RJ-45 a na chránené svorkovnici dvoma konektormi RJ-45.    ALCOMA ASD CLIENT
Spoj je vybavený pokročilou technológiou digitálneho spracovania signálu (DSP), ktorá spolu s doprednou korekciou chýb (FEC) zabezpečuje zostatkovú chybovosť spoja BER<10-13. Ďalej spoj disponuje automatickým riadením vysielaného výkonu (ATPC) a adaptívnym kódovaním a moduláciou (ACM). Všetky vyššie uvedené funkcie sa podieľajú na vysokej kvalite prenosu za akéhokoľvek počasia.
Správu a dohľad spoja zabezpečuje pokročilá aplikácie ASD CLIENT. Aplikácia umožňuje dohľad veľkého množstva spojov v sieti a zjednodušuje tak ich správu. Prístup do dohľadu spoja je možné oddeliť od užívateľských dát pomocou VLAN. Dohľad spoja podporuje tiež protokol SNMP. Pre rozsiahle a heterogénne siete je k dispozícii klient / server riešenie ASD SERVER s SQL databázou.
 
Zostava chránených svorkovníc do rozvádzača 19Chránená svorkovnica ALS1 Svorkovnica ALM100