ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Expedícia a doprava

Tovar je odovzdaný zákazníkovi buď osobne alebo je na jeho žiadosť zaslaný prepravnou službou.

OSOBNÝ ODBER

Odovzdanie tovaru zákazníkovi zaisťuje expedičné oddelenie ALCOMA as na adrese prevádzkarne Vinšová 11, 106 00 Praha 10. Podrobný popis cesty na adresu prevádzky nájdete v kontaktoch.

Výdaj tovaru prebieha v pracovné dni od 9:00 do 16:00 hod. Pre rýchly priebeh odovzdania tovaru odporúčame vopred dohodnúť s expedičným oddelením presný čas vašej návštevy. Prevzatie tovaru mimo uvedenú pracovnú dobu je možné len po predchádzajúcej dohode.

ZASLANIE K ZÁKAZNÍKOVI

Na žiadosť zákazníka je možné tovar odoslať prepravnou spoločnosťou. Do Slovenského republiky zasielame tovar štandardne prostredníctvom spoločnosti TOPTRANS. Náklady na prepravu tovaru hradí zákazník na základe faktúry vystavenej spoločnosťou ALCOMA.

Po predchádzajúcej dohode je možné zaslať tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorú si zákazník sám zvolí.

Okamihom odovzdania tovaru do prepravy za neho preberá zodpovednosť zákazník. Je teda nutné zásielku pred potvrdením prevzatia dôkladne skontrolovať. Ak je zásielka poškodená, neúplná a pod odporúčame ju okamžite u prepravcu reklamovať ao vzniknutej situácii podať informáciu expedičnému oddelenia ALCOMA as Na neskoršie reklamácie nie je možné brať zreteľ.

Kontakt na expedičné oddelenie

Jana Šotkovská
Tel: +420 267 211 665
E-mail: jana.sotkovska @ alcoma.cz