ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Mobilné siete

Radioreléové spoje ALCOMA môžu slúžiť pre prenos dát v akejkoľvek mobilnej sieti. Ponúkajú kombináciu rozhraní E1/T1,ethernet a STM-1/OC-3 v kapacitách od 4 Mbit/s do 1150 Mbit/s full duplex.

Licencované pásma sú vhodné pre nízkonákladové chrbticové trasy, zatiaľ čo voľné pásma sa s úspechom používajú ako dočasné spoje alebo pre mobilné stanice vybudované na prívesoch s teleskopickými stožiarmi.