ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Pevné siete

Potenciálnym užívateľom radioreléových spojov je každý, kto potrebuje dátové alebo internetové pripojenie alebo má svoju pobočkovú ústredňu, ale nemá vlastné káblové rozvody. Radioreléové spoje zvlášť vhodné pre budovanie pevných sietí alternatívnych telekomunikačných operátorov s nedostatočnou alebo žiadnou káblovú infraštruktúrou. Ďalšie vhodnou aplikáciou je rozšírenie infraštruktúry miestnych operátorov alebo poskytovanie hlasových a dátových služieb veľkým firemným zákazníkom alebo úradom.

Radioreléové spoje ALCOMA umožňujú:

- pripojiť k sieti pobočkovú ústredňu pomocou rozhrania 63E1/T1, ethernetu alebo rozhranie STM-1/OC-3 alebo ich kombináciami

- pripojiť siete LAN, WAN a MAN cez jedinú rádiovú linku do kapacity 1 Gbit/s

- pracovať ako chrbticovú sieť pre POPy poskytovateľov internetu

- prenášať IPTV

- kombinovať vyššie uvedené možnosti a vybudovať tak nízkonákladovú hlasovú, dátovú a video sieť pre nezávislých poskytovateľov bezdrôtového internetu alebo alternatívne telekomunikačných operátorov

- urýchliť pripojenie miest touto službou ako dočasnú, ako bude vybudované a sprevádzkované káblové pripojenie.