ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

PF 2015

Dovoľte nám, aby sme Vám čo najsrdečnejšie poďakovali za priazeň a spoluprácu v roku 2014. A pre rok 2015 Vám popriali veľa šťastia, zdravia, radosti a osobných i pracovných úspechov.

Zaslúženého pokoja a pohody si budú užívať aj všetci zamestnanci spoločnosti ALCOMA. V dňoch medzi 24.až 28.12.2014 a 31.12.2014 4.1.2015 je mimo dohodnutý, alebo zmluvný servis úplne prerušená prevádzka.