Pripravené na LTE

Radioreléové spoje ALCOMA sú vhodné pre budovanie chrbticových sietí LTE, najmä model AL80GE so svojou prenosovou rýchlosťou viac ako jeden gigabit.

Spoje budú v priebehu roka 2013 podporovať aj štandardy Sync a 8255.