ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Pripravené na LTE

Radioreléové spoje ALCOMA sú vhodné pre budovanie chrbticových sietí LTE, najmä model AL80GE so svojou prenosovou rýchlosťou viac ako jeden gigabit.

Spoje budú v priebehu roka 2013 podporovať aj štandardy Sync a 8255.