ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Privátne siete

Radioreléové spoje ALCOMA sa môžu ľahko využiť pre vybudovanie uzavretých alebo otvorených firemných sietí, ktoré sú bezpečné a nízkonákladové.

Zariadenie s možnou kombináciou rozhrania E1/T1, ethernet a STM-1/OC-3 ponúka možnosť vysokorýchlostného internetového pripojenia spolu s hlasovými službami vhodnými pre IP telefóniu, tak pre pobočkové ústredne s rozhraním E1/T1. Ethernet optimalizovaný pre prenos videa umožňuje organizovanie telekonferencií bez akéhokoľvek obmedzenia.

Typickými zákazníkmi sú veľké firmy s pobočkami, hotelové reťazce, banky, poisťovne, úrady štátnej správy a zdravotnej starostlivosti, firmy distribuujúce vodu, elektrinu, plyn atď.