ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Produkty

All Outdoor spoje

V prípade potreby iba jedného alebo dvoch Ethernetových rozhrania All Outdoor spoje najekonomickejším riešením. Vďaka rýchlej a jednoduchej montáži bez potreby vnútornej jednotky, vysokej spoľahlivosti a kapacitou až 1150 Mbit/s full duplex (2300 Mbit/s celkovo) ideálnym riešením pre metropolitné siete aj pre pripojenie vzdialených bodov. All Outdoor spoje sú vyrábané pre voľná aj prideľovaná pásma.

ODU-IDU spoje

ODU-IDU spoje predstavujú robustné riešenie vhodné pre aplikácie, kde potrebné kombinácia rozhraní E1/T1, STM-1/OC-3 a Ethernet. Umožňujú budovať systémové konfigurácie 1+0, 1+1, 2+0 a 4+0 s možnosťou agregácie dát na rádiové úrovni pre spoje 2+0.

Atény

ALCOMA vyvíja a dodáva vlastné antény pre všetky ponúkané frekvenčné pásma. Konkrétne sa jedná o antény lievikové a parabolické o priemeroch 0.35, 0.65, 0.95 a 1.20 m

Príslušenstvo

Môžeme Vám zaistiť inštalačných materiál aj príslušenstvo, ktoré je 100% kompatibilný s dodávanými spojmi.

Dohľadový systém

ASD CLIENT je robustný systém pre správu radioreléových spojov ALCOMA pracujúci s proprietárnym protokolom. ASD SERVER je centralizovaný systém pre správu veľkých sietí radioreléových spojov ALCOMA, ktorý umožňuje v reálnom čase zobrazovať stav a riadiť 1000 spojov v jednej sieti.Všetky dodávané spoje podporujú SNMP. Verzia SNMP je závislá od typu spoja.