ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Sídlo a výrobný závod

Sídlo a výrobný závod

Pracovná doba pondelok - piatok 8:00 - 16:00 hod.

ALCOMA a.s.

Tel: +420 267 211 111

Vinšova 11

Fax: +420 274 810 752

106 00 Praha 10

E-mail: alcoma @ alcoma.cz

Česká republika

Dopyt na cenové ponuky zasielajte na: obchod @ alcoma.cz

 

 

IČO: 60472405, DIČ: CZ60472405

 

Zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 18364

 

 

Bankové spojenie

 

Pre platby v EUR

Pre platby v CZK

Banka: ČSOB a.s., Malacky, Slovenská republika

Banka: ČSOB a.s., Praha, Česká republika

Číslo účtu: 4012061255 / 7500

Číslo účtu: 478391223 / 0300

IBAN: SK3975000000004012061255

IBAN: CZ9503000000000478391223

SWIFT: CEKOSKBX

SWIFT: CEKOCZPP