ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Technické školenie Slovensko

Dovoľujeme si vás pozvať na technické školenie ALCOMA, ktoré sa uskutoční 15.4.2013 v hoteli Gader, Blatnica (neďaleko Martina).

Školenie je zamerané na spoje radu All Outdoor ALxxF MPxxx pre prideľovaná a voľná pásma a spoj AL80GE pre voľné pásmo 80 GHz. Prezentované budú ich parametre a vlastnosti, inštalácia a správa. Všetko budú dopĺňať praktické ukážky.

Záujemcovia o účasť, prosím, kontaktujte pána A.Preradoviče na adrese
 apreradovic @ alcoma.cz.