Technické školenie Slovensko

Dovoľujeme si vás pozvať na technické školenie ALCOMA, ktoré sa uskutoční ktoré sa uskutoční vo štvrtok a v piatok 15.-16.10.2015 v hoteli Gader, Blatnica (neďaleko Martina).

Školenie je zamerané na spoje radu All Outdoor ALxxF MPxxx (predovšetkým na modely MP600 a 300) pre prideľovaná a voľná pásma a spoj AL80GE pre voľné pásmo 80 GHz. Prezentované budú ich parametre a vlastnosti, inštalácia a správa. Všetko budú dopĺňať praktické ukážky.

Záujemcovia o účasť, prosím, kontaktujte pána A.Preradoviče na adrese
apreradovic @ alcoma.cz.