ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Voľné pásma

Ak je dôležitá nízka cena a akceptovateľný prípadný kratší dosah, potom môže byť najefektívnejším riešením rádiový prenos v nelicencovanom pásme.

ALCOMA ponúka profesionálne radioreléové spoje s vysokou dostupnosťou v nelicencovaných frekvenčných pásmach 5, 17, 24 a 80 GHz s rýchlosťou od 5 Mbit/s do 1150 Mbit/s full duplex.

Spoj môže byť v prevedení All outdoor s metalickými a optickými portami Fast/Gigabit ethernet alebo ako ODU-IDU riešenie s možnou kombináciou E1/T1, Fast alebo Gigabit ethernetu a STM-1/OC-3.

Riešenie ALCOMA vo voľných pásmach prináša širšiemu okruhu potenciálnych užívateľov profesionálne radioreléové spoje založené na hardvérové, softvérové a diagnostické platforme bežné u licencovaných pásiem.