ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Voľné pásmo 17 GHz

Po internete sa začala šíriť informácie o zmenách vo voľnom pásme 17 GHz alebo dokonca o jeho zrušení. Prevádzku v tomto pásme definuje všeobecné povolenie VPR-38/2012 vydané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Na základe vyššie uvedených informácií, požiadala naša spoločnosť regulačný úrad o vyjadrenie či plánuje nejaké zmeny.

Z regulačného úradu sme dostali odpoveď, že v najbližšej dobe neplánuje žiadne zmeny tohto všeobecného povolenia.