ALCOMA worldwide

 • English
 • /*
 • български
 • */
 • Česky
 • Slovensky
 • /*
 • српски
 • English
 • */

Výpočtová tabuľka

Označenie výpočtu

Vstupné hodnoty

GHz
 •  
 •  
 •  
Mbps
MHz

dBm
dBm

Trasa

km
 Zobraziť mapu a zadať body
Priamka viditeľnosti Anténa Terén Fresnelova zóna

m
dBi
m
m
m
dBi
m
m

Výsledky

Rezerva na únik [dB]
Rezerva na únik / 1 km [dB]
RX Level (úroveň na výstupe prijímacej antény) Pin [dBm]
Napätie RSSI [V]
Výkon vyžiarený anténou A / B (EIRP) [dBm]
Útlm celé trasy [dB]
Útlm atmosférou [dB]
Elevácia A-B / B-A [°]
Azimut A-B / B-A [°]


Výpočet dostupnosti podľa ITU-R P.530-13 z hľadiska zrážok

Výpočet dostupnosti podľa ITU-R P.530-13

mm/h
Medzná intenzita zrážok (V polarizácia) [mm/h]
Dostupnosť spoja (V polarizácia) [%]
Nedostupnosť spoja (V polarizácia) [min/rok]
Medzná intenzita zrážok (H polarizácia) [mm/h]
Dostupnosť spoja (H polarizácia) [%]
Nedostupnosť spoja (H polarizácia) [min/rok]


Výpočet polomeru 1. Fresnelove zóny

GHz
km
km
Polomer 1. Fresnelove zóny [m]


Výpočet poplatku za spoj v licencovanom pásme

Minimálna dĺžka spoja podľa pásma:
 • 6L GHz - 23 km
 • 6U GHz - 30 km
 • 7L GHz - 15 km
 • 7U GHz - 20 km
 • 11 GHz - 10 km
 • 13 GHz - do 100 Mbit/s 10km, od 100 Mbit/s 7km
 • 15 GHz - 8 km
 • 18 GHz - 4 km
 • 23 GHz - do 100 Mbit/s 3km, od 100 Mbit/s 1km
 • 26 GHz - bez obmedzenia
 • 28 GHz - bez obmedzenia
 • 32 GHz - bez obmedzenia
 • 38 GHz - bez obmedzenia
GHz
dBm
MHz
 •  
 •  
 •  
 •  
Ročný / mesašný poplatok   /   [EUR]


Dopytový formulár Poslať výsledky na e-mail Tlačiť