ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Výpočtová tabuľka

Pripravili sme pre vás výpočtovú tabuľku, v ktorej si sami môžete spočítať parametre radioreléového spoja vrátane dostupnosti podľa normy ITU-R P.530-13. Veríme, že vám táto tabuľka pomôže pri plánovaní vašich spojov.

Pokiaľ máte k výpočtové tabuľke otázku alebo pripomienku, neváhajte sa obrátiť na našu technickú podporu.