ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

Software a firmware

 Dohľadový systém
 Dohľadový systém ASD CLIENT
 Aktuálna verzia dohľadového systému ASD CLIENT (10.5 / 10.6.2016) download
 (pred inštaláciou programu si, prosím, prečítajte súbor readme.txt)
   
 MIB tabuľky pre spoje ALCOMA
 MIB tabuľka pre spoje ALxxF MP300/600 download
 (verzia 4.3 / 26.11.2013)  
 MIB tabuľka pre spoje AL80GE a ALxxF MP100/155/165/360 download
 (verzia 4.2 / 21.11.2012)  
 MIB labuľka pre spoje ALxxMP/ME a ALxxD/E download
 (verzia 4.1 / 02.12.2010)  
   
 Firmware pre spoje ALCOMA
   
 Aktuálny firmware pre spoje AL80GE a ALxxF MP100/155/165/360/300/600 download
 (verzia 5.0 / 10.6.2016)  
 Aktuálny firmware pre spoje ALxxMP/ME download
 (verzia 4.4 / 04.03.2010)  
 Aktuálny firmware IDU pre spoje ALxxD/E download
 (verzia 2.3 / 07.09.2006)  
 Aktuálny firmware ODU pre spoje ALxxD/E download
 (verzia 3.5 / 28.03.2007)  
   
 Pred nahraním firmware do spoja si, prosím, prečítajte príslušný manuál, ktorý popisuje tento proces.
   
 Changelog k dohľadovému systému a firmware
   
 Changelog k aktuálnej verzii aplikacie ASD CLIENT download
 (ASD CLIENT 10.4 pre spoje AL80GE a ALxxF MP100/155/165/360/600)  
 Changelog k aktuálnej verzii firmware  download
 (firmware 5.0 pre spoje AL80GE a ALxxF MP100/155/165/360/600)  
   
 Kanálové tabuľky pre spoje ALCOMA do aplikácie ASD CLIENT
 Pásmo 10 GHz
 Spoje AL10F MP360/300/600 s duplexným odstupom 350 MHz, oddelenie kanálov 7 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-05 E annex A, 10150-10300/10500-10650 MHz)
 Spoje AL10F MP360/300/600 s duplexným odstupom 350 MHz, oddelenie kanálov 14 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-05 E annex A, 10150-10300/10500-10650 MHz)
 Spoje AL10F MP360/300/600 s duplexným odstupom 350 MHz, oddelenie kanálov 28 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-05 E annex A, 10150-10300/10500-10650 MHz)
 Pásmo 11 GHz 
 Spoje AL11F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 490 MHz, oddelenie kanálov 28 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-06 E annex B, 10700-11700 MHz)
 Spoje AL11F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 490 MHz, oddelenie kanálov 40 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-06 E annex B, 10700-11700 MHz)
 Spoje AL11F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 490 MHz, oddelenie kanálov 56 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-06 E annex C, 10700-11700 MHz)
 Pásmo 13 GHz
 Spoje AL13F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 266 MHz, oddelenie kanálov 3,5 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-02 E annex A, 12750-13250 MHz)  
 Spoje AL13F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 266 MHz, oddelenie kanálov 7 MHz  download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-02 E annex A, 12750-13250 MHz) 
 Spoje AL13F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 266 MHz, oddelenie kanálov 14 MHz  download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-02 E annex A, 12750-13250 MHz) 
 Spoje AL13F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 266 MHz, oddelenie kanálov 28 MHz  download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-02 E annex A, 12750-13250 MHz)
 Spoje AL13F MP100/155/165/360/300/600 s duplexným odstupom 266 MHz, oddelenie kanálov 56 MHz  download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-02 E annex B, 12750-13250 MHz) 
 Spoje AL13D/E s duplexným odstupom 266 MHz, oddelenie kanálov 28 MHz download
 (podľa CEPT/ERC/REC 12-02 E annex A, 12750-13250 MHz)
 Pásmo 17 GHz
 Spoje AL17F MP100/155/165/360/300/600, oddelenie kanálov 3,5 MHz download
 (17100-17300 MHz)
 Spoje AL17F MP100/155/165/360/300/600, oddelenie kanálov 7 MHz download
 (17100-17300 MHz)
 Spoje AL17F MP100/155/165/360/300/600, oddelenie kanálov 14 MHz download
 (17100-17300 MHz)
 Spoje AL17F MP100/155/165/360/300/600, oddelenie kanálov 28 MHz download
 (17100-17300 MHz)
 Spoje AL17F MP100/155/165/360/300/600, oddelenie kanálov 56 MHz download
 (17100-17300 MHz)
 Spoje AL17F MP300/600, oddelenie kanálov 40 MHz download
 (17100-17300 MHz)
 Spoje AL17F MP300/600, oddelenie kanálov 80 MHz download
 (17100-17300 MHz)
 Pásmo 18 GHz
 Spoje AL18F MP300/600 s duplexným odstupom 1010 MHz, oddelenie kanálov 13,75 MHz download
 (podľa ITU-R F.595-10, 17700-19700 MHz)
 Spoje AL18F MP300/600 s duplexným odstupom 1010 MHz, oddelenie kanálov 27,5 MHz download
 (podľa ITU-R F.595-10, 17700-19700 MHz)
 Spoje AL18F MP300/600 s duplexným odstupom 1010 MHz, oddelenie kanálov 55 MHz download
 (podľa ITU-R F.595-10, 17700-19700 MHz)
 Spoje AL18D/E  download
 (podľa ITU-R F.595-10, 17700-19700 MHz)
 Pásmo 23 GHz
 Spoje AL23MP  download
 (podľa ITU-R F.637-4 annex 2, 22000-22600/23000-23600 MHz) 
 Pásmo 24 GHz
 Spoje AL24F MP100/155/165/360/300/600 SRD, oddelenie kanálov 7 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Spoje AL24F MP100/155/165/360/300/600 SRD, oddelenie kanálov 14 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Spoje AL24F MP100/155/165/360/300/600 SRD, oddelenie kanálov 28 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Spoje AL24F MP100/155/165/360/300/600 SRD, oddelenie kanálov 56 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Spoje AL24F MP300/600 SRD, oddelenie kanálov 40 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Spoje AL24F MP300/600 SRD, oddelenie kanálov 56 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Spoje AL24F MP300/600 SRD, oddelenie kanálov 80 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Spoje AL24F MP300/600 SRD, oddelenie kanálov 112 MHz download
 (24000-24250 MHz)
 Pásmo 26 GHz
 Spoje AL26MP download
 (podľa ITU-R F.748-4 annex 1, 24500-26500 MHz)
 Pásmo 80 GHz
 Spoje AL80GE, oddelenie kanálov 2500 MHz download
 (podľa ECC/REC (05)07 annex 4, 71-76/81-86 GHz)
 
 
 
 Ak ste tu nenašli software / firmware pre váš spoj kontaktujte, prosím, obchodné oddelenie.