ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

ALxxF MP600

 
 Technické parametre
 AL5F MP600 | AL6F MP600 | AL7F MP600 | AL10F MP600 | AL11F MP600AL13F MP600
 AL17F MP600 | AL18F MP600 | AL24F MP600 SRD
 
 Špecifikácie produktu
     
 Hlavné rysy    
 - All Outdoor riešenie ALxxF MP600
 - Prideľovaná pásma 6, 7, 10, 11, 13 a 18 GHz
 - Voľná pásma 5, 17 a 24 GHz
 - Šírka kanála 3.5 - 112 MHz
 - Modulácia QPSK - 1024QAM
 - Prenosová kapacita až 900 Mbit/s full duplex
   (1800 Mbit/s celkovo) pre 1+0 a až 1800 Mbit/s full duplex
   (3600 Mbit/s celkovo) pre 2+0
 - Užívateľské rozhranie 2x Gigabit Ethernet
 - Voliteľne SFP slot pre optický / metalický ethernet
 - Maximálna veľkosť paketu 10240 bajtov
 - Optimalizácia pre prenos IPTV
 - Systémová konfigurácia 1+0, 1+1 a 2+0
 - Možnosť šifrovania rádiové prevádzky
 - Jeden spoločný kábel pre užívateľské dáta, napájanie
   a dohľad
 - Vonkajšia jednotka s integrovanou prepäťovou ochranou
 - Vnútorné chránená svorkovnica s integrovanou prepäťovou
   ochranou a užívateľskými rozhraniami
 - Možnosť redundantného napájania
 - Nízka spotreba energie
 - Plne softvérová konfigurácia
 - Dopredná korekcia chýb (FEC)
 - Automatická regulácia výkonu (ATPC)
 - Bezstratové adaptívne kódovanie a modulácia (ACM)
 - Spektrálny analyzátor (iba pre voľná pásma)
 - Dohľadový systém s možnosťou SQL databázy
 - Podpora SNMP
     
 Opis     ODU ALxxF MP600
ALCOMA ALxxF MP600 predstavuje kompaktný, jednoducho nasaditeľný a nízkonákladový mikrovlnný radioreleový spoj bod-bod pre magistrálné spoje a posledné míle. Je vhodný k výstavbe LAN, MAN a WAN sietí. Spoj môže pracovať s šírkou kanálu 112 MHz a moduláciou 1024QAM. To mu umožňuje dosiahnuť prenosové kapacity užívateľských dát 900 Mbit/s full duplex (1800 Mbit/s celkovo) pri konfigurácii 1+0 a 1800 Mbit/s full duplex (3600 Mbit/s celkovo) pri konfigurácii 2+0.
Spoj je dodávaný pre prideľovaná pásma bod-bod 6, 7, 11, 13 a 18 GHz a bod-multibod 10 GHz. V tomto pásme je možné, pri dodržaní podmienok SR, prevádzkovať aj spoje bod-bod. Ďalej sa spoj dodáva pre voľná pásma 5, 17 a 24 GHz. Vo Slovenská republike je jeho prevádzka v pásme 17 GHz možná na základe všeobecného povolenia SR č VPR-38/2012 a v pásmach 5 a 24 GHz na základe všeobecného povolenia SR č VPR-10/2014.
Celý spoj je vstavaný do vonkajšej jednotky (ODU) s rovnakým mechanickým a elektrickým prevedením ako u spoje ALxxF MP360. ODU tvorí s anténou kompaktný celok. Spoj miesto vnútornej jednotky iba vnútorné chránenú svorkovnicu s prepäťovou ochranou pre užívateľské rozhranie a napájanie. Prepäťová ochrana je inštalovaná aj v ODU. Svorkovnicu možno pripevniť na DIN lištu alebo spojením vytvoriť 19 " celok pre montáž do rozvádzača. Ku spojmi dodávané antény ALCOMA o priemeroch 35, 65, 90 a 120 cm.
Spoj dve užívateľské rozhrania Gigabit Ethernet a voliteľné SFP slot pre optický / metalický Gigabit Ethernet. Cez rádio je možné prenášať celú kapacitu prostredníctvom jedného rozhrania Gigabit Ethernet alebo ju rozdeliť súčasne do dvoch rozhranie ako dva nezávislé kanály. Chránená svorkovnica je prepojená s vonkajšou jednotkou štruktúrovanou kabelážou S-STP Cat.7, ktorá slúži na prenos užívateľských rozhraní a napájanie vonkajšej jednotky. Užívateľské rozhrania na svorkovnici vyvedená konektorom RJ-45. V prípade využitia SFP slotu je rozhranie vyvedené priamo konektorom na ODU. Typ vlákna je možný voľbou SFP modulu. S-STP kábel potom slúži pre napájanie ODU a prípadne k prenosu druhého užívateľského rozhrania alebo oddeleného dohľadového kanála.   ODU ALxxF MP600
Spoj je vybavený pokročilou technológiou digitálneho spracovania signálu (DSP), ktorá spolu s doprednou korekciou chýb (FEC) zabezpečuje zostatkovú chybovosť spoja BER<10-13. Ďalej spoj disponuje automatickým riadením vysielaného výkonu (ATPC) a bezztrátovým adaptívnym kódovaním a moduláciou (ACM). Všetky vyššie uvedené funkcie sa podieľajú na vysokej kvalite prenosu za akéhokoľvek počasia.
Správu a dohľad spoja zabezpečuje pokročilá aplikácia ASD CLIENT. Aplikácia umožňuje dohľad veľkého množstva spojov v sieti a zjednodušuje tak ich správu. Prístup do dohľadu spoja je možné úplne oddeliť od užívateľských dát. Dohľad spoja podporuje tiež protokol SNMP. Pre rozsiahle a heterogénne siete je k dispozícii klient / server riešenie ASD SERVER s SQL databázou. ALCOMA ASD CLIENT
 
 Zostava chránených svorkovníc do rozvádzača 19Chránená svorkovnica ALS1