ALCOMA worldwide

  • English
  • /*
  • български
  • */
  • Česky
  • Slovensky
  • /*
  • српски
  • English
  • */

IDU-ODU spoje

IDU-ODU spoje ALCOMA sa skladajú z vonkajšej mikrovlnnej jednotky a modulárne vnútorné jednotky. ODU je s anténou integrovaná do jedného celku alebo môže byť v prípade potreby k anténe pripojené ohybným vlnovodom. Správa a dohľad spoje je plne softvérová prostredníctvom integrovaného webového rozhrania alebo prostredníctvom aplikácie ASD CLIENT.

ALCOMA IDU-ODU spoje od svojho začiatku v roku 1993. Prvé spoje mali jedno rozhranie E1. Súčasné spoje disponujú rozhraniami Ethernet, E1/T1 a STM-1/OC-3 a sú dodávané na všetky bežné frekvenčné pásma od 4 do 38 GHz.

Spoje môžu pracovať v konfigurácii 1 +0, 1 +1 FD / SD, 2 +0 a 4 +0 a majú podporu funkcie XPIC. Výkonové ODU pre pásma 4 a 5 GHz pracujú s výstupným výkonom 30 dBm pre všetky modulačných schémy. To umožnuje pri plnej kapacite preklenúť vzdialenosti desiatok kilometrov aj v oblastiach s vysokou hustotou dažďa.